Kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset

saumaus.jpg

Kuntotarkastus on asuntokaupan yhteydessä puolueettoman ulkopuolisen asiantuntijan tekemä arvio kaupan olevan
omakotitalon tai osakehuoneiston kunnosta.

Kuntotarkastus tehdään virallisen virallisen asuntokaupan kuntotarkastuksen toimintamallin mukaisesti ja siitä laaditaan
tilaajalle kirjallinen raportti, jossa selostetaan havaitut vauriot, puutteet, riskit ja toimenpide-ehdotukset.

Kuntotarkastuksessa käydään kohde kokonaisuudessaan läpi ja siihen liittyy olennaisena osana märkätilojen yms. kosteusmittaukset. Tarkastus tehdään pintaa rikkomattomin menetelmin, mutta tarvittaessa voidaan rakenteita avata esim. mahdollisten kosteusvaurioiden selvittämiseksi ja materiaalinäytteiden ottamiseksi. Kerros- ja rivitalohuoneistojen kaupan yhteydessä on suositeltavaa teettää kosteusmittaukset märkätiloihin ja muihin vesipisteitä sisältäviin tiloihin


Asumisterveellisyys

Asumisterveellisyyteen liittyvät tutkimukset ja mittaukset tehdään sosiaali- ja terveysministeriön virallisten ohjeiden ja menetelmien mukaisesti (viite: Asumisterveysopas)

Home- ja mikrobivauriotutkimukset

Kosteus- ja homevaurioita voidaan rakenteista tutkia ottamalla pintasively- tai materiaalinäytteitä, joista tehdään viljelytutkimukset laboratoriossa. Mikäli asuinhuoneistoissa tai työtiloissa todetaan hajuhaittoja tai ko. tiloissa oleskelevat oireilevat, voidaan sisäilman laadun selvittämiseksi tehdä sisäilmamittauksia. Määriteltäviä parametrejä ovat mm. homeet, hiivat ja sädesienet (kosteusvaurioindikaattorit), ammoniakki ja erilaiset haihtuvat yhdisteet (VOC-yhdisteet).

Radon

Asuinhuoneistojen ja työtilojen radonpitoisuus tutkitaan yleensä STUK:n virallisella mittausmenetelmällä ns. radonpurkeilla, joilla mittausaika on 2 kuukautta.

Elintarvikehygienia

Hygieniapassi vaaditaan jokaiselta elintarvikealalla työskentelevältä. Hygieniapassia edellytetään mm. suurkeittiöissä, ravintoloissa, kaupoissa, kioskeissa, huoltamoilla, elintarviketeollisuudessa, matkailuyrityksissä, leipomoissa ja meijereissä.
Olemme Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) hyväksymä hygieniaosaamistestaaja ja järjestämme asiaan liittyvää koulutusta ja hygieniapassitestejä.

Muut palvelut

Esimerkiksi tupakansavu, eläimet ja home voivat aiheuttaa häiritsevää hajua. Hajuun ei aina tepsi tuuletus tai pesu, ja se voi tehdä tilasta käyttökelvottoman.
Hajunpoistolla eli otsonoinnilla hajusta päästään eroon pysyvästi. Menetelmä on täysin luonnonmukainen ja myrkytön.

.